Wat de mondhygiënist precies doet en hoeveel tijd het kost hangt af van de aard en de ernst van het probleem en natuurlijk uw wensen. U maakt eerst kennis met de mondhygiënist en u krijgt voorlichting. De mondhygiënist zal u enkele korte vragen stellen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid en voedingspatroon die belangrijk zijn voor de mondhygiëne en de behandeling. Daarna doet de mondhygiënist een mondonderzoek. Dit zal ze met u bespreken en als het nodig is zal ze ook het tandvlees gaan opmeten( parodontiumstatus). De conditie van uw gebit wordt met behulp van deze status in beeld gebracht en dat bepaalt de vervolgbehandeling. Er zal een behandelplan opgesteld worden; wat moet er gebeuren, hoeveel behandelingen zijn er nodig en wat zijn de kosten. Soms wordt er een begin gemaakt met de gebitsreiniging en soms moeten er vervolgafspraken gemaakt worden.