WERKWIJZE

De mondhygiënist zal u enkele korte vragen stellen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid, eventueel voedingspatroon, die belangrijk zijn voor de behandeling. Daarnaast doet de mondhygiënist een mondonderzoek. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem zal de mondhygiënist een parodontiumstatus maken. De conditie van uw gebit wordt met behulp van zo’n parodontiumstatus in beeld gebracht en bepaalt de behandeling. Vervolgens zal er een behandelplan opgesteld worden en wordt dit met u besproken.

Als u akkoord gaat met het behandelplan, kan gestart worden met de behandeling.