Bij uw eerste bezoek vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Een aantal ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan een tandheelkundig/ mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

  • Nemen we met u de ingevulde gezondheidsvragenlijst door
  • Doen we een mondonderzoek en leggen de gegevens vast
  • Bespreken we met u wat we hebben geconstateerd
  • Bespreken we met u wat de verschillende mogelijkheden zijn om uw mondprobleem op te lossen
  • Stellen we een behandelplan/zorgplan op
  • Bespreken we met u de kosten die aan de behandeling zijn verbonden
  • Geven we voorlichting over de mondverzorging en instructies die het beste bij u passen
  • Wanneer mogelijk maken wij een begin met de professionele gebitsreiniging ( d.w.z. tandsteen verwijderen en gladmaken van de worteloppervlakken).