Tarieven

De tarieven voor behandelingen zijn vastgesteld door de NZA. De vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van de door u afgesloten tandheelkundige verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy


CodeBeschrijvingNZA 
C001 Consult t.b.v een intake€53,50
C002Consult voor Periodieke controle€26,75
C003Probleemgericht consult €26,75
C010Aanvullende medische anamnese€26,75
C012Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€126,72 
C014Pocketregistratie t.b.v consultatie en diagnostiek €42,24 
C015Parodontiumregistratie €84,48  

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 – 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling. 

In geval van verhindering wordt u verzocht dit 24 uur van te voren telefonisch te melden of in te spreken op het antwoordapparaat. Afspraken die niet tijdig geannuleerd worden, moeten wij helaas volledig in rekening brengen.

Onderstaand treft u de NZA tariefbeschikking voor tandheelkundige zorg en onze aangepaste tarieven voor mondzorg behandelingen per 1 januari 2023. Voor de
volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZA: www.nza.nl

Tandvlees behandelingen met PPS score 2 of 3 (bij tandvlees behandelingen met onrustige pockets ≥4 mm).

De volgorde van de verschillende codes is gebaseerd op het nieuwe paro- protocol en wordt alleen vergoed als de volgorde ook gehanteerd wordt. 

T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus (aangepast tarief €190,-)€204,16
T021Grondig reinigen wortel, complex€38,02
T022Grondig reinigen, wortel, standaard€28,16 
T032Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële tandvleesbehandeling€126,72 
T033Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€77,44
T042Consult parodontale nazorg€107,01 
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg €142,21
T161Bacteriologisch onderzoek
De laboratorium-kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
€49,28 
T162 Behandeling tandvleesabces €95,04
T163Toepassing lokaal medicament€76,03
T165Uitgebreide Voedingsanalyse€70,40

Preventieve mondzorg met PPS score 1 of 2 ( bij pockets ≤4 mm)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min € 15,75 
M02Consult voor evaluatie van preventie per 5 min € 15,75 
M03Gebitsreiniging per 5 min € 15,75 
M30behandeling van gevoelige tandhalzen € 7,04 
M40Fluoridebehandeling, methode per kaak € 17,60